Zgłoszenie serwisowe

Wszystkie punkty zgłoszenia oznaczone * muszą być wypełnione. Niezastosowanie się do ww. wymagań będzie skutkowało nie rozpatrywaniem zgłoszenia przez serwis Lakfam. Czas reakcji serwisu wynosi 48 godzin (dni robocze).

 

1. Testy i próby maszyn nie są wliczone w gwarancję urządzenia i wszelkie koszty z nimi związane jak również koszt pracy serwisanta podczas ich przeprowadzenia ponosi klient. Wszelkie bezpodstawne wezwania serwisu skutkują wystawieniem faktury przez Lakfam.

2. Nieuzasadnione wezwanie serwisu skutkuje wystawieniem faktury za wszelkie czynności wykonane przez serwis Lakfam oraz dodatkowo kosztu dojazdu liczonego w stawce 1,40 PLN netto/km (liczone w jedną stronę) i koszt pracy serwisanta 200 PLN netto/rbg.

3. Powyższe koszty nie obejmują kosztów części zamiennych, które zostaną użyte w trakcie pracy, a sama wizyta i praca serwisanta nie musi zakończyć się naprawą i uruchomieniem maszyny. Nie zwalnia to zamawiającego usługę z konieczności zapłaty za jej wykonanie.

Przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Lakfam i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

RODO mmCreation.pl