Zmiany dotyczące Rodo

Na podstawie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

I. Administrator danych osobowych

My, Firma Lakfam sp. j. Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski , z siedzibą w 58-530 Kowary, ul. Główna 1, jesteśmy Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych:

• W celach analitycznych doboru wyrobów/ usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• W celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• W celu oferowania Organizacji, której przedstawicielem jest Pan/Pani, przez nas produktów i usług, w tym dobierania ich pod kątem Waszych potrzeb z pomocą profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych:

Podstawowe dane identyfikacyjne związane z prowadzoną przez nas współpracą zawodową: imię i nazwisko, rodzaj pełnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, mobile, fax), adres i miejsce pracy, płeć oraz adres e-mail ( art. 14.1.d. RODO)

 

IV. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: Podwykonawcom czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: (doradca techniczny), oraz innym niezależnym odbiorcom: partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą.

RODO mmCreation.pl