Polityka Jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Strategicznym celem firmy LAKFAM Sp. J. jest uzyskaniezadowolenia i zaufania Klientów. Dążąc do uzyskania pozycji konkurencyjnej na krajowym i międzynarodowym rynku oraz statusu kwalifikowanego dostawcy  KONSTRUKCJI STALOWYCH klasy EXC1,EXC2,EXC3 deklarujemy terminowa realizacja wyrobów o wysokiej jakości, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Klientów oraz określonych wymagań technicznych oraz  prawnych.

 

Utrzymanie pozycji  wiarygodnego, rzetelnego oraz kwalifikowanego dostawcy stalowych konstrukcji spawanych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym uważamy za decydujący czynnik trwałego powodzenia i rozwoju naszej firmy.

 

Tak rozumianą politykę jakości będziemy realizować poprzez:

● Utrzymywanie i ciągłe doskonalenie:

□ Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji wg.  EN 1090-2,

□ Spawalniczego Systemu Jakości wg. EN ISO 3834-2.

□ Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

  • Indywidualne i elastyczne podejście do wymagań i oczekiwań klienta.

● Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników.

● Wykorzystanie nowych technologii w zakresie wykonywanych prac.

● Terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań.

● Korzystanie tylko ze sprawdzonych kwalifikowanych poddostawców.

● Spełnienie wymagań prawnych oraz wymagań wynikających z norm branżowych.

 

Na każdym pracowniku firmy LAKFAM Sp. J. niezależnie od  stanowiska i zakresu odpowiedzialności, spoczywa obowiązek znajomości, zrozumienia i stosowania wymagań jakościowych  a tym samym odpowiedzialności za zapewnienie wysokiej jakości  wyrobów na każdym etapie ich wytwarzania.

RODO mmCreation.pl