Wdrożenie technologii produkcji zawansowanej płyty montażowej „podstawy szlifierki” umożliwiającej produkcję ostrzałki do pił WL S

Firma LAKFAM Sp. J. J.Zakrzewski A.Zakrzewski realizuje projekt pt.: „Wdrożenie technologii produkcji zawansowanej płyty montażowej „podstawy szlifierki” umożliwiającej produkcję ostrzałki do pił WL S”.

Projekt nr POIR.03.02.02-00-2065/20 jest realizowany od dnia 31.08.2020r. do dnia 29.10.2021r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 215 000,00 ZŁ

KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH: 2 215 000,00 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 775 250,00 ZŁ

Projekt jest realizowany w ramach POIR na lata 2014-2020 , działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii firmy LAKFAM Sp. J. w formie nieopatentowanej wiedzy technicznej, której rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego w skali kraju produktu: Automatycznej szlifierki do ostrzenia pił tarczowych o różnych geometriach zębów z napędami servo i z wrzecionem bezobsługowym o nazwie ASP-631F WLS. LAKFAM Sp. j Urządzenie będzie wyróżniało się unikatową, modułową budową na innowacyjnej płycie podstawy szlifierki. Projekt polega na zakupie robót budowlanych, suwnicy oraz wytaczarki CNC. W wyniku realizacji projektu LAKFAM Sp. j. będzie dysponował odpowiednią linią technologiczną do wyprodukowania innowacyjnej Szlifierki ASP-631F WLS.

 

Powrót do listy
RODO mmCreation.pl