Wdrożenie platformy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych

Nazwa Beneficjenta: LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna

 

Wdrożenie platformy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą LAKFAM JERZY ZAKRZEWSKI, ARTUR ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA a partnerami biznesowymi


Okres realizacji: 1.01.2014 – 31.12.2014

Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 - 2013w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wartość projektu: 350 000,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 350 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 245 00,00 PLN

 

Powrót do listy
RODO mmCreation.pl