WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI ZAAWANSOWANYCH MODUŁÓW SZLIFIEREK NARZĘDZIOWYCH

Informujemy, że LAKFAM sp. j. w Kowarach w dniu 17.04.2013 r. złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu:


WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI ZAAWANSOWANYCH MODUŁÓW SZLIFIEREK NARZĘDZIOWYCH

 

21.08.2012r. LAKFAM sp. j. podpisała umowę o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPDS.01.01.00-02-065/13-00 „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji zaawansowanych modułów szlifierek narzędziowych”.
Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka
Piorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat 1.1.A1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji (zwyłączeniem projektów z zakresu turystyki): 

 

Wartość dofinansowania: 680 640,00 PLN
Wartość całkowita projektu: 1 395 312,00 PLN

 

Powrót do listy
RODO mmCreation.pl