Wdrożenie innowacyjnej technologii pozwalającej na produkcję ostrzarki do noży strugarskich

Lakfam Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna zrealizowała projekt pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii pozwalającej na produkcję ostrzarki do noży strugarskich”. Projekt zrealizowano w terminie od 1 maja 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

  • Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 243 822,56 zł
  • Kwota dofinansowania: 785 337,89

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji przekładni ślimakowej precyzyjnej bezluzowej umożliwiającą produkcję ostrzarki do noży strugarskich. Technologia pozwoli na wprowadzenie na rynek nieznanego i niestosowanego dotychczas w Polsce produktu w postaci ostrzarki do różnych typów noży wykorzystywanych do przemysłu meblowego, papierniczego, metalowego, itd. Uruchomienie nowej technologii możliwe będzie dzięki zakupieniu w ramach projektu materiałów i robót budowlanych, środków trwałych oraz wartości niematerialnej i prawnej. Ostatecznie celem projektu będzie pojawienie się w ofercie Przedsiębiorstwa Lakfam szlifierki do noży strugarskich o parametrach i właściwościach niedostępnych na rynku do tej pory.

 

Osiągnięcie celów projektu jest możliwe dzięki dokonaniu prac budowlanych oraz następujących zakupów:

  • Pionowe centrum obróbcze
  • Wiertarka CNC
  • Zgrzewarka
  • Wypalarka plazmowo-tlenowa
  • Suwnica
  • Oprogramowanie do sterowania maszynami CNC

 

Projekt zrealizowany jest w ramach Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Poddziałania 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczneProgramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Powrót do listy
RODO mmCreation.pl