Wdrożenie innowacyjnej technologii pozwalającej na produkcję ostrzarki do noży strugarskich

Do pobrania

Projekt budowlany

Przedmiar robót

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna do składania ofert na obsługę budowy - kierowanie robotami budowlanymi realizowanego w ramach WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POZWALAJĄCEJ NA PRODUKCJĘ OSTRZARKI DO NOŻY STRUGARSKICH

 

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 19 lipca 2016 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 - osobiście: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - pocztą: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - e-mailem na adres: slawomir.ciszek@lakfam.pl

 - faxem: + 48 75 718 24 74

 

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie Ofertowe nr. 1

Zapytanie Ofertowe nr 1

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna do składania ofert na obsługe geodezyjna budowy realizowanego w ramach WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POZWALAJĄCEJ NA PRODUKCJĘ OSTRZARKI DO NOŻY STRUGARSKICH

 

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 19 lipca 2016 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 - osobiście: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - pocztą: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - e-mailem na adres: slawomir.ciszek@lakfam.pl

 - faxem: + 48 75 718 24 74

 

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie Ofertowe nr. 2

Zapytanie Ofertowe nr 2

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna do składania ofert na przygotowanie terenu budowy realizowanego w ramach WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POZWALAJĄCEJ NA PRODUKCJĘ OSTRZARKI DO NOŻY STRUGARSKICH

 

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 19 lipca 2016 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 - osobiście: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - pocztą: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - e-mailem na adres: slawomir.ciszek@lakfam.pl

 - faxem: + 48 75 718 24 74

 

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie Ofertowe nr. 3

Zapytanie Ofertowe nr 3

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna do składania ofert na wykonanie fundamentów pod budowę hali realizowanego w ramach WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POZWALAJĄCEJ NA PRODUKCJĘ OSTRZARKI DO NOŻY STRUGARSKICH

 

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 19 lipca 2016 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 - osobiście: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - pocztą: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - e-mailem na adres: slawomir.ciszek@lakfam.pl

 - faxem: + 48 75 718 24 74

 

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie Ofertowe nr. 4

Zapytanie Ofertowe nr 4

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna do składania ofert na wykonanie oraz instalację drenażu (odwodnienia) fundamentów oraz orynnowania realizowanego w ramach WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POZWALAJĄCEJ NA PRODUKCJĘ OSTRZARKI DO NOŻY STRUGARSKICH

 

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 19 lipca 2016 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 - osobiście: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - pocztą: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - e-mailem na adres: slawomir.ciszek@lakfam.pl

 - faxem: + 48 75 718 24 74

 

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie Ofertowe nr. 5

Zapytanie Ofertowe nr 5

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna do składania ofert na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów realizowanego w ramach WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POZWALAJĄCEJ NA PRODUKCJĘ OSTRZARKI DO NOŻY STRUGARSKICH

 

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 6 września 2016 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 - osobiście: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - pocztą: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - e-mailem na adres: slawomir.ciszek@lakfam.pl

 - faxem: + 48 75 718 24 74

 

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie Ofertowe nr. 6

Zapytanie Ofertowe nr 6

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna do składania ofert na wykonanie podbudowy pod posadzkę przemysłową realizowanego w ramach WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POZWALAJĄCEJ NA PRODUKCJĘ OSTRZARKI DO NOŻY STRUGARSKICH

 

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 19 lipca r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 - osobiście: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - pocztą: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - e-mailem na adres: slawomir.ciszek@lakfam.pl

 - faxem: + 48 75 718 24 74

 

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie Ofertowe nr. 7

Zapytanie Ofertowe nr 7

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna do składania ofert na wykonanie konstrukcji stalowej hali produkcyjnej realizowanego w ramach WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POZWALAJĄCEJ NA PRODUKCJĘ OSTRZARKI DO NOŻY STRUGARSKICH

 

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 19 lipca 2016 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 - osobiście: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - pocztą: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - e-mailem na adres: slawomir.ciszek@lakfam.pl

 - faxem: + 48 75 718 24 74

 

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie Ofertowe nr. 8a

Zapytanie Ofertowe nr 8a

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna do składania ofert na wykonanie konstrukcji stalowej hali produkcyjnej (cynkowanie) realizowanego w ramach WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POZWALAJĄCEJ NA PRODUKCJĘ OSTRZARKI DO NOŻY STRUGARSKICH

 

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 19 lipca 2016 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 - osobiście: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - pocztą: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - e-mailem na adres: slawomir.ciszek@lakfam.pl

 - faxem: + 48 75 718 24 74

 

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie Ofertowe nr. 8b

Zapytanie Ofertowe nr 8b

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna do składania ofert na wykonanie pokrycia dachowego realizowanego w ramach WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POZWALAJĄCEJ NA PRODUKCJĘ OSTRZARKI DO NOŻY STRUGARSKICH

 

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 19 lipca 2016 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 - osobiście: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - pocztą: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - e-mailem na adres: slawomir.ciszek@lakfam.pl

 - faxem: + 48 75 718 24 74

 

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie Ofertowe nr. 9

Zapytanie Ofertowe nr 9

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna do składania ofert na wykonanie ścian hali realizowanego w ramach WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POZWALAJĄCEJ NA PRODUKCJĘ OSTRZARKI DO NOŻY STRUGARSKICH

 

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 19 lipca 2016 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 - osobiście: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - pocztą: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - e-mailem na adres: slawomir.ciszek@lakfam.pl

 - faxem: + 48 75 718 24 74

 

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie Ofertowe nr. 10

Zapytanie Ofertowe nr 10

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna do składania ofert na wykonanie posadzki przemysłowej realizowanego w ramach WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POZWALAJĄCEJ NA PRODUKCJĘ OSTRZARKI DO NOŻY STRUGARSKICH

 

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 19 lipca 2016 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 - osobiście: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - pocztą: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - e-mailem na adres: slawomir.ciszek@lakfam.pl

 - faxem: + 48 75 718 24 74

 

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie Ofertowe nr. 11

Zapytanie Ofertowe nr 11

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna do składania ofert na wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej realizowanego w ramach WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POZWALAJĄCEJ NA PRODUKCJĘ OSTRZARKI DO NOŻY STRUGARSKICH

 

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 19 lipca 2016 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 - osobiście: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - pocztą: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - e-mailem na adres: slawomir.ciszek@lakfam.pl

 - faxem: + 48 75 718 24 74

 

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie Ofertowe nr. 12

Zapytanie Ofertowe nr 12

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna do składania ofert na wykonanie tynków wewnętrznych hali realizowanego w ramach WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POZWALAJĄCEJ NA PRODUKCJĘ OSTRZARKI DO NOŻY STRUGARSKICH

 

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 19 lipca 2016 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 - osobiście: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - pocztą: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - e-mailem na adres: slawomir.ciszek@lakfam.pl

 - faxem: + 48 75 718 24 74

 

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie Ofertowe nr. 13

Zapytanie Ofertowe nr 13

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna do składania ofert na malowanie hali realizowanego w ramach WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POZWALAJĄCEJ NA PRODUKCJĘ OSTRZARKI DO NOŻY STRUGARSKICH

 

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 19 lipca 2016 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 - osobiście: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - pocztą: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - e-mailem na adres: slawomir.ciszek@lakfam.pl

 - faxem: + 48 75 718 24 74

 

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie Ofertowe nr. 14

Zapytanie Ofertowe nr 14

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna do składania ofert na wykonanie zewnętrznej elewacji hali realizowanego w ramach WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POZWALAJĄCEJ NA PRODUKCJĘ OSTRZARKI DO NOŻY STRUGARSKICH

 

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 19 lipca 2016 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 - osobiście: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - pocztą: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - e-mailem na adres: slawomir.ciszek@lakfam.pl

 - faxem: + 48 75 718 24 74

 

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie Ofertowe nr. 15

Zapytanie Ofertowe nr 15

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

 

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna do składania ofert na wykonanie i montaż instalacji elektrycznej i oświetleniowej realizowanego w ramach WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POZWALAJĄCEJ NA PRODUKCJĘ OSTRZARKI DO NOŻY STRUGARSKICH

 

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 19 lipca 2016 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 - osobiście: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - pocztą: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - e-mailem na adres: slawomir.ciszek@lakfam.pl

 - faxem: + 48 75 718 24 74

 

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie Ofertowe nr. 16

Zapytanie Ofertowe nr 16

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna do składania ofert na wykonanie i montaż instalacji grzwczo gazowej realizowanego w ramach WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POZWALAJĄCEJ NA PRODUKCJĘ OSTRZARKI DO NOŻY STRUGARSKICH

 

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 19 lipca 2016 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 - osobiście: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - pocztą: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - e-mailem na adres: slawomir.ciszek@lakfam.pl

 - faxem: + 48 75 718 24 74

 

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie Ofertowe nr. 17

Zapytanie Ofertowe nr 17

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna do składania ofert na dostawę i montaż suwanicy realizowanego w ramach WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POZWALAJĄCEJ NA PRODUKCJĘ OSTRZARKI DO NOŻY STRUGARSKICH

 

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 6 września 2016 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 - osobiście: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - pocztą: ul. Główna 1, 58-530 Kowary

 - e-mailem na adres: slawomir.ciszek@lakfam.pl

 - faxem: + 48 75 718 24 74

 

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie Ofertowe nr. 18

Zapytanie Ofertowe nr 18

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

 

 

 

 

Powrót do listy
RODO mmCreation.pl