Wdrożenie do produkcji innowacyjnych szlifierek do ostrzenia boków pił tarczowych w przedsiębiorstwie Lakfam Sp. J.

Nazwa Beneficjenta: LAKFAM Jerzy Zakrzewski, Artur Zakrzewski Spółka Jawna

 

Wdrożenie do produkcji innowacyjnych szlifierek do ostrzenia boków pił tarczowych w przedsiębiorstwie Lakfam Sp. J.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działanie 1.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat 1.1.A2: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesowąna poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

 

Całkowita wartość projektu: 390 052,62 PLN
Kwota dofinansowania: 158 557,98 PLN

 

Powrót do listy
RODO mmCreation.pl